Objava izvješća o financiranju nezavisnog vijećnika -2017

Nezavisni vijećnik Tomislav Marčić

Tomislav Marčić
Domovinskog rata 46
Bol – Brač

marcic@net.hr

Tel.+385 21 635 959
Mob.+385 91 586 3736
Fax.+385 21 635 312

Sukladno članku 26. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“NN br 24/11., 61/11., 27/13., 48/13.) u daljnjem tekstu Zakon o financiranju, molim da objavite dostavljene dokumente. Prema Zakonu o financiranju objava je valjana ako je u trajanju od najmanje 30 dana.

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Primljene donacije za 2017. godinu

Program rada za 2017. godinu

Godišnji financijski plan za 2017. godinu

Program rada za mandatno razdoblje 2014. – 2017. godine

Skip to content