Objava izvješća o financiranju nezavisnih vijećnika 2016.

Nezavisni vijećnik Tomislav Marčić

Tomislav Marčić
Domovinskog rata 46
Bol – Brač

marcic@net.hr

Tel.+385 21 635 959
Mob.+385 91 586 3736
Fax.+385 21 635 312

Sukladno članku 26. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“NN br 24/11., 61/11., 27/13., 48/13.) u daljnjem tekstu Zakon o financiranju, molim da objavite dostavljene dokumente.
Prema Zakonu o financiranju objava je valjana ako je u trajanju od najmanje 30 dana te mora biti objavljeno najkasnije do kraja veljače 2017.

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

Primljene donacije za 2016. godinu

Program rada za 2016. godinu

Godišnji financijski plan za 2016. godinu

Program rada za mandatno razdoblje 2014. – 2017. godine


Nezavisni vijećnik Frane Lukšić

Frane Lukšić
Ante Radića 22
21420 BOL

mob. 0916356350
tel. 021635635
E mail: frane.luksic@yahoo.com

sukladno članku 26. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“NN br 24/11., 61/11., 27/13., 48/13.) u daljnjem tekstu Zakon o financiranju, molim da objavite dostavljene dokumente.
Prema Zakonu o financiranju objava je valjana ako je u trajanju od najmanje 30 dana te mora biti objavljeno najkasnije do kraja veljače 2017.


2015. GODINA

Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

Primljene donacije za 2015. godinu

Program rada za 2015. godinu

Godišnji financijski plan za 2015. godinu


2016. GODINA

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

Primljene donacije za 2016. godinu

Program rada za 2016. godinu

Godišnji financijski plan za 2016. godinu

Program rada za mandatno razdoblje 2014 – 2017. godine

Skip to content