Objava izvješća o financiranju nezavisnog vijećnika -2017

Objava izvješća o financiranju nezavisnog vijećnika -2017
9. lipnja, 2017. u 11:33:57

Nezavisni vijećnik Tomislav Marčić

Tomislav Marčić
Domovinskog rata 46
Bol – Brač

marcic@net.hr

Tel.+385 21 635 959
Mob.+385 91 586 3736
Fax.+385 21 635 312

sukladno članku 26. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“NN br 24/11., 61/11., 27/13., 48/13.) u daljnjem tekstu Zakon o financiranju, molim da objavite dostavljene dokumente. Prema Zakonu o financiranju objava je valjana ako je u trajanju od najmanje 30 dana.

Skip to content