Objava izvješća o financiranju nezavisnih vijećnika 2016.

Objava izvješća o financiranju nezavisnih vijećnika 2016.
3. ožujka, 2017. u 17:32:33

Nezavisni vijećnik Tomislav Marčić

Tomislav Marčić
Domovinskog rata 46
Bol – Brač

marcic@net.hr

Tel.+385 21 635 959
Mob.+385 91 586 3736
Fax.+385 21 635 312

sukladno članku 26. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“NN br 24/11., 61/11., 27/13., 48/13.) u daljnjem tekstu Zakon o financiranju, molim da objavite dostavljene dokumente.
Prema Zakonu o financiranju objava je valjana ako je u trajanju od najmanje 30 dana te mora biti objavljeno najkasnije do kraja veljače 2017.


Nezavisni vijećnik Frane Lukšić

Frane Lukšić
Ante Radića 22
21420 BOL

mob. 0916356350
tel. 021635635
E mail: frane.luksic@yahoo.com

sukladno članku 26. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“NN br 24/11., 61/11., 27/13., 48/13.) u daljnjem tekstu Zakon o financiranju, molim da objavite dostavljene dokumente.
Prema Zakonu o financiranju objava je valjana ako je u trajanju od najmanje 30 dana te mora biti objavljeno najkasnije do kraja veljače 2017.


2015. GODINA


2016. GODINA

Skip to content