Obavijest – sufinanciranje Nove sigurnosne ograde na šetnici Put Zlatnog rata u Bol od strane Splitsko-dalmatinske županije

20. prosinca, 2021. u 13:28:20

Odlukom Župana od 15. studenog 2021. o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobro na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu (Klasa: 934-01/21-01/0157 ; Urbroj :2181/1-06-02-01/03-21-0022), Općini Bol dodijeljena su sredstva u iznosu od 30.000 kn za sufinanciranje:
Nove sigurnosne ograde na šetnici Put Zlatnog rata u Bolu.

Skip to content