Obavijest o izradi UPU-a

2. listopada, 2015. u 9:51:05

Obavještavamo javnost o izradi UPU-a R 3 zone, prva faza, a koja se odnosi na izradu Urbanističkog plana uređenja športsko-zabavnog centra sjeverno od plaže Zlatni rat, ukupne površine cca 1,6 ha.

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL
Uz pjacu 2, 21420 Bol

Klasa: 350-01/15-01/34

Ur.broj: 2104/15-02/17

Bol, 29. rujna 2015. godine

Predmet: UPU R3, prva faza, obavijest javnosti

Na temelju članak 88. Stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) obavještavamo javnost o izradi UPU-a R 3 zone, prva faza, a koja se odnosi na izradu Urbanističkog plana uređenja športsko-zabavnog centra sjeverno od plaže Zlatni rat, ukupne površine cca 1,6 ha.

Odluku Vijeća općine Bol o izradi UPU-a pogledajte u Službenom glasniku općine Bol br. 9, str. 7

S poštovanjem !

Pročelnik

Stipe Karmelić

Skip to content