Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol, i s time u svezi izrada II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, izrada I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Murvica, o izradi Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 ”Ratac meštre Mijene”

Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol, i s time u svezi izrada II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol,  izrada I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Murvica,  o izradi Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 ”Ratac meštre Mijene”
6. travnja, 2022. u 13:04:12

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) nositelj izrade obavještava javnost

o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol,

i s time u svezi izrada II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol,

izrada I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Murvica,

o izradi Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3  ”Ratac meštre Mijene”,

i o izradi Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4

 

objavom na mrežnoj stranici općine Bol.

Odluka o zajedničkoj izradi se može otvoriti OVDJE:

ZAJEDNIČKA ODLUKA o prostornim planovima 2022.

Nositelj izrade

Stipe Karmelić

Skip to content