OBAVIJEST: CJENIK SAKUPLJANJA KUĆNOG OTPAD

OBAVIJEST: CJENIK SAKUPLJANJA KUĆNOG OTPAD
11. kolovoza, 2022. u 17:09:36

Davatelj usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području općine Bol je tvrtka Michieli Tomić d.o.o. iz Gornjeg Humca.

Općina Bol je 17. ožujka 2022. godine donijela Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Bol (Službeni glasnik općine Bol broj 4/2022). U toj odluci je vijeće općine Bol odredilo cijenu obvezne minimalne javne usluge za korisnika “kućanstvo” u iznosu od 59,72 kn + PDV mjesečno, a za korisnika “koji nije kućanstvo” u iznosu od 123,98 kn + PDV mjesečno.

Obaviještavamo vas da je davatelj usluge na temelju članka 77. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) dana 29. srpnja 2022. godine objavio prijedlog cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području općine Bol.

U prijedlogu cjenika davatelj usluge je predložio cijenu pražnjenja usluga posuda za sakupljanje otpada po kategorijama i veličini posude.

Javno savjetovanje o prijedlogu cjenika traje do 29. kolovoza 2022. godine i u tom vremenu davatelju usluge možete dati primjedbe i prijedloge na predloženi cjenik.

Prijedlog cjenika možete vidjeti na stranici www.michieli-tomic.hr.

S poštovanjem !

                                                                                               Načelnica

                                                                                               Katarina Marčić

PRIVITAK:

Cjenik: https://www.michieli-tomic.hr/images/novicjenici/cjbol.pdf

Skip to content