OBAVIJEST: CJENIK SAKUPLJANJA KUĆNOG OTPAD

OBAVIJEST: CJENIK SAKUPLJANJA KUĆNOG OTPAD
11. kolovoza, 2022

Davatelj usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području općine Bol je tvrtka Michieli Tomić d.o.o. iz Gornjeg Humca.

Općina Bol je 17. ožujka 2022. godine donijela Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Bol (Službeni glasnik općine Bol broj 4/2022). U toj odluci je vijeće općine Bol odredilo cijenu obvezne minimalne javne usluge za korisnika “kućanstvo” u iznosu od 59,72 kn + PDV mjesečno, a za korisnika “koji nije kućanstvo” u iznosu od 123,98 kn + PDV mjesečno.

Obaviještavamo vas da je davatelj usluge na temelju članka 77. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) dana 29. srpnja 2022. godine objavio prijedlog cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području općine Bol.

U prijedlogu cjenika davatelj usluge je predložio cijenu pražnjenja usluga posuda za sakupljanje otpada po kategorijama i veličini posude.

Javno savjetovanje o prijedlogu cjenika traje do 29. kolovoza 2022. godine i u tom vremenu davatelju usluge možete dati primjedbe i prijedloge na predloženi cjenik.

Prijedlog cjenika možete vidjeti na stranici www.michieli-tomic.hr.

S poštovanjem !

                                                                                               Načelnica

                                                                                               Katarina Marčić

PRIVITAK:

Cjenik: https://www.michieli-tomic.hr/images/novicjenici/cjbol.pdf

Skip to content