Natječaj – Rang lista

Natječaj – Rang lista
19. prosinca, 2020. u 23:36:48

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Povjerenstvo za provedbu natječaja

za prijam u službu

Klasa: 363-01/20-01/21

Urbroj: 2104/02-20-02/04

Bol, 17. prosinca 2020. godine

NATJEČAJ

za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel , na radno mjesto:

– REFERENT – ADMINISTRATIVNI TAJNIK – (1 izvršitelj m/ž), na određeno puno radno vrijeme, za obavljanje privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta obnove zemljišne knjige za Općinu Bol.

– REFERENT – POVJERENIK – (1 izvršitelj m/ž), na određeno puno radno vrijeme, za obavljanje privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta obnove zemljišne knjige za Općinu Bol.

Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijam u službu za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto REFERENT – ADMINISTRATIVNI TAJNIK i REFERENT–POVJERENIK, u sastavu:

1. Matko Baković – predsjednik

2. Elvis Hrgić – član

3. Svjetlana Baković – član

nakon provedenog pisanog testiranja i intervjua, dana 17. prosinca 2020. g, utvrdilo je niže navedenu rang listu kandidata:

RANG LISTA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO REFERENT- ADMINISTRATIVNI TAJNIK

RED.

BR.

IME I PREZIME BODOVI-PISANI TEST (od mogućih 10) BODOVI-INTERVJU

(od mogućih 10)

UKUPNO BODOVA

(od mogućih 20)

1. LUCIJANA MIDŽIĆ 8 9 17
2. IVANA KUSANOVIĆ 9 7 16
3. MILAN MILJUŠ VITALLI 9 7 16
4. ANTONIJA POLITEO 8 7 15

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA RADNO MJESTO REFERENT- POVJERENIK

RED.

BR.

IME I PREZIME BODOVI-PISANI TEST (od mogućih 10) BODOVI-INTERVJU

(od mogućih 10)

UKUPNO BODOVA

(od mogućih 20)

1. IVANA KUSANOVIĆ 9 7 16
2. MILAN MILJUŠ VITALLI 9 7 16
3. ANTONIJA POLITEO 8 7 15
4. JURO ŽUVIĆ 8 9 17

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

ZA PRIJAM U SLUŽBU

PREDSJEDNIK:

Matko Baković

Skip to content