Natječaj – Potporni zid Put sv. Lucije

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/17-01/224

Ur.broj: 2104/02-17-02/02

Bol, 04. veljače 2019. godine

Naručitelj, Općina Bol, Uz Pjacu 2, 21420 Bol, OIB: 88849172829, na temelju članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15), i članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik“ br. 1/2014), načelnik Općine Bol dana 04. veljače 2019. donosi:

Odluku o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti

Naziv predmeta nabave: IZGRADNJA ZIDA PUT SV. LUCIJE U DUŽINI OD CCA 40 METARA.

Procijenjena vrijednost nabave: 150.000,00 KUNA.

Ovlašteni predstavnici naručitelja (ime, prezime, obveze i ovlasti):

STIPE KARMELIĆ-predsjednik

SVJETLANA BAKOVIĆ-član

ZDRAVKO BARTULOVIĆ-član

PODACI O PONUDITELJIMA:

1) Obrt „BILIĆ“ vlasnik Tonči Cvitanić , Gornje Podbarje 10, Bol

2) Berica d.o.o., Industrijska 73, Nerežišća

3) Obrt „ZEBA“, vlasnik Juro Zeba, Sesvete, Omladinska 23, Žerjavinec

PRILOZI:

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5a

Troškovnik

OPĆINA BOL

Načelnik

Tihomir Marinković

Skip to content