Natječaj – ¸Javne potrebe u kulturi

25. rujna, 2019. u 19:26:01

Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2020. godinu, sa područja kulture, odnosno sporta i tehničke kulture da do ponedjeljka 21. listopada 2019. godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2020. godinu, te projekcije za 2021. i 2022. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima…

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 400-01/19-01/67
Ur.broj: 2104/02-19-02/01
Bol, 20. rujna 2019. godine

NATJEČAJ ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, TE PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI

 

 

  1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2020. godinu, sa područja kulture, odnosno sporta i tehničke kulture da do ponedjeljka 21. listopada 2019. godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2020. godinu, te projekcije za 2021. i 2022. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima.Potencijalni korisnici dužni su u financijskim pokazateljima prikazati sve planirane prihode i izdatke s posebnim naglaskom na mogućnost ostvarivanja drugih izvora financiranja.
  2. Općina Bol obavještava sve potencijalne korisnike Proračuna Općine da će samo obrazložene i pravovremeno pristigle zahtjeve uzeti u razmatranje prilikom izrade Proračuna Općine Bol za 2020. godinu, te odrediti visinu financijske potpore sukladno proračunskim mogućnostima.
  3. Temeljem pristiglih zahtjeva, koji moraju sadržavati sve elemente iz točaka 1. i 2., izradit će se:- Program javnih potreba u kulturi

    – Program javnih potreba u sportu.

     

  4. Prijave na ovaj Poziv moraju biti sastavljene sukladno Zakonu o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15).
  5. Prijave se moraju dostaviti na propisanim obrascima koji se podižu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili na web stranici Općine Bol www.opcinabol.hr. Prijava mora sadržavati i detaljniji i opširniji opis programa.
  6. Dosadašnji korisnici, osim zakonom određenih i nastavnih korisnika u slučaju da ne postupe po ovom Pozivu neće se uvrstiti u Proračun Općine Bol za 2020. godinu.

 

Obrazac 1

Obrazac 2

 

Pročelnik općine Bol

Stipe Karmelić

Skip to content