Natječaj za programe u kulturi i sportu

22. kolovoza, 2017. u 21:38:55

Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2018. godinu, sa područja kulture, odnosno sporta i tehničke kulture da do petka 15. rujna 2017. godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2018. godinu, te projekcije za 2019. i 2020. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 400-01/17-01/54

Ur.broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 22. kolovoza 2017. godine

NATJEČAJ ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI,

TE PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI

1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2018. godinu, sa područja kulture, odnosno sporta i tehničke kulture da do petka 15. rujna 2017. godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2018. godinu, te projekcije za 2019. i 2020. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima.

Potencijalni korisnici dužni su u financijskim pokazateljima prikazati sve planirane prihode i izdatke s posebnim naglaskom na mogućnost ostvarivanja drugih izvora financiranja.

2. Općina Bol obavještava sve potencijalne korisnike Proračuna Općine da će samo obrazložene i pravovremeno pristigle zahtjeve uzeti u razmatranje prilikom izrade Proračuna Općine Bol za 2018. godinu, te odrediti visinu financijske potpore sukladno proračunskim mogućnostima.


3.
Temeljem pristiglih zahtjeva, koji moraju sadržavati sve elemente iz točaka 1. i 2., izradit će se:

Program javnih potreba u kulturi,

Program javnih potreba u sportu.

4. Prijave na ovaj Poziv moraju biti sastavljene sukladno Zakonu o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15).

5. Prijave se moraju dostaviti na propisanim obrascima koji se podižu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili na web stranici Općine Bol www.opcinabol.hr. Prijava mora sadržavati i detaljniji i opširniji opis programa.

6. Dosadašnji korisnici, osim zakonom određenih i nastavnih korisnika u slučaju da ne postupe po ovom Pozivu neće se uvrstiti u Proračun Općine Bol za 2018. godinu.

U prilogu:
Obrazac 1
Obrazac 2

PROČELNIK:

STIPE KARMELIĆ

Skip to content