Natječaj za program javnih potreba

11. rujna, 2012. u 12:46:25REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa:  400-01/12-01/52

Ur.broj: 2104/12-02/01

Bol, 11. rujna 2012. godine

 

NATJEČAJ ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI,

TE PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI

 

1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2013. godinu, sa područja kulture, odnosno sporta i tehničke kulture da do 21. rujna 2012. godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2013. godinu, te projekcije za 2014. i 2015. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima.

Potencijalni korisnici dužni su u financijskim pokazateljima prikazati sve planirane prihode i izdatke s posebnim naglaskom na mogućnost ostvarivanja drugih izvora financiranja.

2. Općina Bol obavještava sve potencijalne korisnike Proračuna Općine da će samo obrazložene i pravovremeno pristigle zahtjeve uzeti u razmatranje prilikom izrade Proračuna Općine Bol za 2013. godinu, te odrediti visinu financijske potpore sukladno proračunskim mogućnostima.

3. Temeljem pristiglih zahtjeva, koji moraju sadržavati sve elemente iz točaka 1. i 2., izradit će se:

Program javnih potreba u kulturi,

Program javnih potreba u sportu.

4. Prijave na ovaj Poziv moraju biti sastavljene sukladno Zakonu o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08).

5. Prijave se moraju dostaviti na propisanim obrascima koji se podižu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili na web stranici Općine Bol www.opcinabol.hr.

6. Dosadašnji korisnici, osim zakonom određenih i nastavnih korisnika u slučaju da ne postupe po ovom Pozivu neće se uvrstiti u Proračun Općine Bol za 2013. godinu.

 

PROČELNIK:

STIPE KARMELIĆ

 

Skip to content