Natječaj za program javnih potreba u kulturi i sportu

Natječaj za program javnih potreba u kulturi i sportu
14. listopada, 2013. u 11:44:50

altNATJEČAJ ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI,
TE PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI

 Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2014. godinu, sa područja kulture, odnosno sporta i tehničke kulture da do 18. listopada 2013. godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2014. godinu, te projekcije za 2015. i 2016. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima…


alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa:  400-01/13-01/60
Ur.broj: 2104/02-13-02/01
Bol, 9. listopada 2013. godine

 

NATJEČAJ ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI,

TE PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI

 

1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2014. godinu, sa područja kulture, odnosno sporta i tehničke kulture da do 18. listopada 2013. godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2014. godinu, te projekcije za 2015. i 2016. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima.

Potencijalni korisnici dužni su u financijskim pokazateljima prikazati sve planirane prihode i izdatke s posebnim naglaskom na mogućnost ostvarivanja drugih izvora financiranja. 

2. Općina Bol obavještava sve potencijalne korisnike Proračuna Općine da će samo obrazložene i pravovremeno pristigle zahtjeve uzeti u razmatranje prilikom izrade Proračuna Općine Bol za 2014. godinu, te odrediti visinu financijske potpore sukladno proračunskim mogućnostima.

3. Temeljem pristiglih zahtjeva, koji moraju sadržavati sve elemente iz točaka 1. i 2., izradit će se:

– Program javnih potreba u kulturi,

– Program javnih potreba u sportu.

4. Prijave na ovaj Poziv moraju biti sastavljene sukladno Zakonu o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08).

5. Prijave se moraju dostaviti na propisanim obrascima koji se podižu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili na web stranici Općine Bol www.opcinabol.hr. Obrasce možete preuzeti ovdje:
obrazac 1
obrazac 2

6. Dosadašnji korisnici, osim zakonom određenih i nastavnih korisnika u slučaju da ne postupe po ovom Pozivu neće se uvrstiti u Proračun Općine Bol za 2014. godinu.

 

PROČELNIK:
STIPE KARMELIĆ

Skip to content