Natječaj za program javnih potreba u kulturi 2019.

8. studenoga, 2018. u 22:49:40

Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2019. godinu, sa područja kulture, odnosno sporta i tehničke kulture da do četvrtka 15. studenog 2018. godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2019. godinu, te projekcije za 2020. i 2021. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2019. godinu, sa područja kulture, odnosno sporta i tehničke kulture da do četvrtka 15. studenog 2018. godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2019. godinu, te projekcije za 2020. i 2021. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima.

Klasa: 400-01/18-01/71

Ur.broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 15. listopada 2018. godine

NATJEČAJ ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI,

TE PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI

1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2019. godinu, sa područja kulture, odnosno sporta i tehničke kulture da do četvrtka 15. studenog 2018. godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2019. godinu, te projekcije za 2020. i 2021. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima.

Potencijalni korisnici dužni su u financijskim pokazateljima prikazati sve planirane prihode i izdatke s posebnim naglaskom na mogućnost ostvarivanja drugih izvora financiranja.

2. Općina Bol obavještava sve potencijalne korisnike Proračuna Općine da će samo obrazložene i pravovremeno pristigle zahtjeve uzeti u razmatranje prilikom izrade Proračuna Općine Bol za 2019. godinu, te odrediti visinu financijske potpore sukladno proračunskim mogućnostima.

3. Temeljem pristiglih zahtjeva, koji moraju sadržavati sve elemente iz točaka 1. i 2., izradit će se:

Program javnih potreba u kulturi,

Program javnih potreba u sportu.

4. Prijave na ovaj Poziv moraju biti sastavljene sukladno Zakonu o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15).

5. Prijave se moraju dostaviti na propisanim obrascima koji se podižu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili na web stranici Općine Bol www.opcinabol.hr.

Prijava mora sadržavati i detaljniji i opširniji opis programa.

6. Dosadašnji korisnici, osim zakonom određenih i nastavnih korisnika u slučaju da ne postupe po ovom Pozivu neće se uvrstiti u Proračun Općine Bol za 2019. godinu.


Obrazac 1

Obrazac 2

PROČELNIK:

STIPE KARMELIĆ


Skip to content