Natječaj za dodjelu stipendija

9. veljače, 2015. u 10:46:39

NATJEČAJ

Za dodjelu novčane pomoći učenicima i studentima s područja Općine Bol za školsku (akademsku) godinu 2014/2015.

NATJEČAJ
Za dodjelu novčane pomoći učenicima i studentima s područja Općine Bol za školsku (akademsku) godinu 2014/2015.

I.

Novčana pomoć se dodjeljuju u iznosu od :

  • 1.000,00 kuna godišnje za sve srednjoškolce sa područja Općine Bol koji se školuju izvan općine u školskim programima kojih nema na području Općine Bol.
  • 2.000,00 kuna godišnje za sve redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa uspjehom do 3,49 (prosjek ocjena).
  • 3.000,00 kuna godišnje za sve redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa uspjehom od 3,50 do 4,49 (prosjek ocjena).
  • 4.000,00 kuna godišnje za sve redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa uspjehom od 4,50 do 5,00 (prosjek ocjena).

Novčana pomoć se isplaćuje jednokratno za prethodnu školsku/akademsku godinu.

II.

Uvjeti za prijavu na natječaj za dodjelu novčane pomoći:

a) Za dodjelu novčane pomoći općine Bol mogu se natjecati učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da su državljani Republike Hrvatske,

– da nisu stariji od 27 godina,

– da učenik ili student ima prebivalište na području Općine Bol, i to najmanje posljednje 3 godina bez prekida

– da su redoviti učenici srednje škole koji se školuju izvan Općine Bol, u školskim programima kojih nema na području općine Bol.

b) Za dodjelu novčane pomoći općine Bol ne mogu se natjecati:

– đaci koji ponavljaju školsku godinu do kraja školovanja u Srednjoj školi,

– studenti koji ponavljaju akademsku godinu do kraja studiranja na istom fakultetu

– apsolventi.

III.

Učenici i studenti koji su korisnici stipendije ili kredita po drugoj osnovi, mogu ostvariti pravo na novčanu pomoć Općine Bol.

IV.

Potrebna dokumentacija uz prijavu na natječaj za dodjelu novčane pomoći:

– preslike svjedodžbi o uspjehu u svim razredima srednje škole, za učenike i studente I. godine studija,

– prijepis ocjena od akademske godine 2013/2014 i presliku indeksa za studente viših godina studija,

– uvjerenje o upisu u školu, odnosno na visoko učilište, za školsku/akademsku godinu 2014/2015,

– potvrda o prebivalištu na području Općine Bol za podnositelja prijedloga iz koje će biti razvidno udovoljenje uvjetu o duljini prebivanja na području Općine Bol,

– preslika domovnice podnositelja prijave.

V.

Rok za podnošenje prijava je do 10. ožujka 2015. godine. Svu potrebnu dokumentaciju za natječaj dostaviti na adresu Općina Bol, Uz pjacu 2, Bol s naznakom »zamolba za dodjelu novčane pomoći«, do zaključno sa zadnjim danom 10. ožujka 2015. godine (utorak).

VI.

Jednokratna novčana nagrada se dodjeljuju u iznosu od :

  • 1000,00 kuna za srednjoškolce koji se školuju izvan Općine Bol za odličan uspjeh (prosjek ocjena od 4,50 do 5,00) za školsku godinu 2014/2015. godinu.
  • 1.000,00 kuna za studente sa područja općine za završeni preddiplomski sveučilišni studij (prvostupnik) u 2015. godini.
  • 2.000,00 kuna za studente sa područja općine za završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji (magistar) u 2015. godini.
  • 10.000,00 kuna za studente sa područja općine za završeni akademski stupanj doktor znanosti ili doktor umjetnosti u 2015. godini.

VII.

Potrebna dokumentacija uz prijavu za dodjelu novčane nagrade:

Srednjoškolci i završeni studenti dostavljaju dokaze o uspjehu (originalnu potvrdu ili ovjereni presliku svjedodžbe ili diplome, te broj tekućeg računa) Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bol.

VIII.

Novčane pomoći i nagrade srednjoškolcima i studentima se dodjeljuju bespovratno.

Skip to content