Natječaj – Pisano testiranje-rezultati

16. ožujka, 2020. u 7:03:15

Objavljujemo rezultate pisanog testiranja kandidata za radno mjesto REFERENT – KOMUNALNI REDAR – vježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme, vježbenički staž traje 12 mjeseci.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja
za prijam u službu

Klasa: 363-01/20-01/21

Urbroj: 2104/02-20-02/03

Bol, 16. ožujka 2020. godine

 

NATJEČAJ

za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel , na radno mjesto:

REFERENT – KOMUNALNI REDAR – vježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme, vježbenički staž traje 12 mjeseci.

 

Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijam u službu za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto REFERENT – KOMUNALNI REDAR – vježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme, u sastavu:

 

1. Tihomir Marinković-predsjednik

2. Matko Baković-član

3. Svjetlana Baković-član

nakon provedenog pisanog testiranja, dana 13. ožujka 2020. godine, utvrdilo je rezultate pisanog testiranja za radno mjesto referent-komunalni redar -vježbenik .

 

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA ZA RADNO MJESTO REFERENT-KOMUNALNI REDAR –VJEŽBENIK

 

RED.

BR.

IME I PREZIME BODOVI-PISANI TEST (od mogućih 10)
1. ELVIS HRGIĆ 9
2. TATJANA IVULIĆ ČOVIĆ 7,3
3. KATJA TOMIČIĆ 5,3

 

Svi navedeni kandidati mogu pristupiti intervjuu i provjeri znanja rada na osobnom računalu koja će se obaviti dana 17. ožujka 2020. godine s početkom u 09,00 sati.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

PREDSJEDNIK:

Tihomir Marinković

 

Skip to content