Natječaj – Najam apartmana

10. ožujka, 2020. u 0:22:12

Na temelju odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za najam prostora od 04. ožujka 2020. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Bol objavljuje Javni natječaj za najam jednog apartmana…

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/20-01/34

Ur.broj: 2104/02-20-02/02

Bol, 05. ožujka 2020. godine

 

Na temelju odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za najam prostora klasa: 021-05/20-01/34, ur.broj: 2104/02-20-02/01 od 04. ožujka 2020. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Bol objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za najam jednog apartmana

I. PREDMET NATJEČAJA: Najam dvokrevetnog apartmana za ukupno 2 policijska službenika.

 

II. ROK NAJMA: od 01. srpnja do 31. kolovoza 2020. godine.

 

III. SMJEŠTAJNI KAPACITET MORA ZADOVOLJAVATI SLIJEDEĆE UVJETE:

– dvokrevetni apartman sa kupaonicom, kuhinjom i odvojenim krevetima, TV-om i klima uređajem

– raspoloživost za iznajmljivanje od 01. srpnja do 31. kolovoza 2020. godine

 

IV. PODACI KOJE JE OBVEZNO NAVESTI U PRIJAVI:

• Lokacija i adresa objekta.

• Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – smještaja, Ureda državne uprave u SDŽ, Službe za gospodarstvo, Ispostava Supetar.

• Žiro račun za uplatu najamnine.

• Minimalno 4 fotografije smještajne jedinice.

• Ponuda cijene po noćenju, odnosno ukupna cijena za navedeno vremensko razdoblje.

 

Pisane ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima potrebno je dostaviti do 27. ožujka 2020. godine u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21420 Bol, sa naznakom “ZA NATJEČAJ, SMJEŠTAJ POLICAJACA – NE OTVARATI”.

 

Prava i obveze između Općine Bol i najpovoljnijeg ponuditelja detaljno će se regulirati Ugovorom o najmu.

Dodatne informacije u svezi objavljenog natječaja mogu se dobiti u Općinskoj upravi na tel. 635-114.

 

PROČELNIK:

Stipe Karmelić

Na temelju odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za najam prostora klasa: 021-05/20-01/34, ur.broj: 2104/02-20-02/01  od 04. ožujka 2020. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Bol  objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za najam jednog apartmana

Skip to content