Natječaj – Javne potrebe u kulturi, sportu…

Natječaj – Javne potrebe u kulturi, sportu…
15. listopada, 2020. u 10:45:35

Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2021. godinu, sa područja kulture, tehničke kulture, sporta, protupožarne zaštite te predškolskog odgoja i obrazovanja da do ponedjeljka 2. studenog 2020. godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2021. godinu, te projekcije za 2022. i 2023. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 400-01/20-01/123
Ur.broj: 2104/02-20-02/01
Bol, 12. listopada 2020. godine

 

NATJEČAJ

ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, TEHNIČKOJ KULTURI, SPORTU, PROTUPOŽARNOJ ZAŠTITI, PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU ZA 2021. GODINU

1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2021. godinu, sa područja kulture, tehničke kulture, sporta, protupožarne zaštite te predškolskog odgoja i obrazovanja da do ponedjeljka 2. studenog 2020. godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2021. godinu, te projekcije za 2022. i 2023. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima.

Potencijalni korisnici dužni su u financijskim pokazateljima prikazati sve planirane prihode i izdatke s posebnim naglaskom na mogućnost ostvarivanja drugih izvora financiranja.

 

2. Općina Bol obavještava sve potencijalne korisnike Proračuna Općine da će samo obrazložene i pravovremeno pristigle zahtjeve uzeti u razmatranje prilikom izrade Proračuna Općine Bol za 2021. godinu, te odrediti visinu financijske potpore sukladno proračunskim mogućnostima.

 

3. Temeljem pristiglih zahtjeva, koji moraju sadržavati sve elemente iz točaka 1. i 2., izradit će se:

Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi,

Program javnih potreba u sportu.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju.

Program protupožarne zaštite.

 

4. Prijave na ovaj Poziv moraju biti sastavljene sukladno Zakonu o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15).

 

5. Prijave se moraju dostaviti na propisanim obrascima koji se podižu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili na web stranici Općine Bol www.opcinabol.hr.

Prijava mora sadržavati i detaljniji i opširniji opis programa.

 

6. Dosadašnji korisnici, osim zakonom određenih i nastavnih korisnika u slučaju da ne postupe po ovom Pozivu neće se uvrstiti u Proračun Općine Bol za 2021. godinu.

 

Obrazac 1

Obrazac 2

 

PROČELNIK:

STIPE KARMELIĆ

NATJEČAJ ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA

U KULTURI, TEHNIČKOJ KULTURI, SPORTU, PROTUPOŽARNOJ ZAŠTITI, PREDŠKOLSKOM ODGOJU  I OBRAZOVANJU

 ZA 2021. GODINU

 

Skip to content