Kandidature za izbor općinskog načelnika

Kandidature za izbor općinskog načelnika
4. svibnja, 2013

Prenosimo kandidacijske liste koje je zaprimilo Općinsko izborno povjerenstvo općine Bol za izbor općinskog Načelnika općine Bol… REPUBLIKA HRVATSKAOPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVOOPĆINE BOL KLASA: 021-01/13-01/47URBROJ: 2104/02-13-02/01BOL, 3. svibnja 2013. Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine BOL, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  DORO ADULMAR, TOMISLAV MARČIĆ, FRANE LUKŠIĆ, utvrdilo je i prihvatilo PRAVOVALJANOM KANDIDATURU ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BOL Kandidat: DORO ADULMAR; BOL, RAČIĆ 29; rođ. 18.02.1960; OIB: 66215787821; M Zamjenik kandidata: DINKO KARNINČIĆ; BOL, RUDINA 10; rođ. 01.09.1971; OIB: 04574775863; M KANDIDAT GRUPE BIRAČA PREDSJEDNIKOPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAOPĆINE BOL MORANA PETRANIĆ Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE REPUBLIKA HRVATSKAOPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVOOPĆINE BOL KLASA: 021-01/13-01/50URBROJ: 2104/02-13-02/01BOL, 3. svibnja 2013. Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine BOL, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS, HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, utvrdilo je i prihvatilo PRAVOVALJANOM KANDIDATURU ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BOL Kandidat: MATKO BAKOVIĆ; BOL, RUDINA 34; rođ. 16.12.1981; OIB: 79911094516; M Zamjenik kandidata: TOMI FABIJANOVIĆ; BOL, UZ POLJANU 13; rođ. 11.05.1979; OIB: 93685373287; M Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE Predlagatelj: Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLSHRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP ASHRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS PREDSJEDNIKOPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAOPĆINE BOL MORANA PETRANIĆ REPUBLIKA HRVATSKAOPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVOOPĆINE BOL KLASA: 021-01/13-01/49URBROJ: 2104/02-13-02/01BOL, 3. svibnja 2013. Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine BOL, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, utvrdilo je i prihvatilo PRAVOVALJANOM KANDIDATURU ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BOL Kandidat: TIHOMIR MARINKOVIĆ; BOL, UZ POTOK 19; rođ. 04.09.1955; OIB: 07518917952; M Zamjenik kandidata: MATE PETRIĆ; BOL, ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA 6; rođ. 20.07.1946; OIB: 96015739126; M Predlagatelj: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP PREDSJEDNIKOPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAOPĆINE BOL MORANA PETRANIĆ Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE REPUBLIKA HRVATSKAOPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVOOPĆINE BOLKLASA: 021-01/13-01/48URBROJ: 2104/02-13-02/01BOL, 3. svibnja 2013. Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine BOL, odlučujući o prijedlogu predlagatelja RITA NIŽETIĆ, MIRJANA NIŽETIĆ, FRANKA MARTINIĆ, utvrdilo je i prihvatilo PRAVOVALJANOM KANDIDATURU ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BOL Kandidat: IVICA ŠČEPANOVIĆ; BOL, GORNJA OBALA 6; rođ. 14.03.1963; OIB: 07702713739; M Zamjenica kandidata: TATJANA IVULIĆ ČOVIĆ; BOL, PODAN GLAVICE 1; rođ. 15.08.1979; OIB: 89319723277; Ž KANDIDAT GRUPE BIRAČA PREDSJEDNIKOPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAOPĆINE BOL MORANA PETRANIĆ Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE REPUBLIKA HRVATSKAOPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVOOPĆINE BOL KLASA: 021-01/13-01/55URBROJ: 104/02/13-02/01BOL, 3. svibnja 2013. Na temelju članka 23. i čl. 25. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine BOL, sastavilo je Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BOL Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE 1. Kandidat: DORO ADULMAR KANDIDAT GRUPE BIRAČA Zamjenik kandidata: DINKO KARNINČIĆ 2. Kandidat: MATKO BAKOVIĆ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS Zamjenik kandidata: TOMI FABIJANOVIĆ 3. Kandidat: TIHOMIR MARINKOVIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP Zamjenik kandidata: MATE PETRIĆ 4. Kandidat: IVICA ŠČEPANOVIĆ KANDIDAT GRUPE BIRAČA Zamjenica kandidata: TATJANA IVULIĆ ČOVIĆ PREDSJEDNIKOPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAOPĆINE BOL MORANA PETRANIĆ Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Skip to content