Kandidature za izbor općinskog načelnika

Kandidature za izbor općinskog načelnika
4. svibnja, 2013. u 2:36:00

Prenosimo kandidacijske liste koje je zaprimilo Općinsko izborno povjerenstvo općine Bol za izbor općinskog Načelnika općine Bol… REPUBLIKA HRVATSKAOPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVOOPĆINE BOL KLASA: 021-01/13-01/47URBROJ: 2104/02-13-02/01BOL, 3. svibnja 2013. Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine BOL, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  DORO ADULMAR, TOMISLAV MARČIĆ, FRANE LUKŠIĆ, utvrdilo je i prihvatilo PRAVOVALJANOM KANDIDATURU ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BOL Kandidat: DORO ADULMAR; BOL, RAČIĆ 29; rođ. 18.02.1960; OIB: 66215787821; M Zamjenik kandidata: DINKO KARNINČIĆ; BOL, RUDINA 10; rođ. 01.09.1971; OIB: 04574775863; M KANDIDAT GRUPE BIRAČA PREDSJEDNIKOPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAOPĆINE BOL MORANA PETRANIĆ Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE REPUBLIKA HRVATSKAOPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVOOPĆINE BOL KLASA: 021-01/13-01/50URBROJ: 2104/02-13-02/01BOL, 3. svibnja 2013. Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine BOL, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS, HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, utvrdilo je i prihvatilo PRAVOVALJANOM KANDIDATURU ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BOL Kandidat: MATKO BAKOVIĆ; BOL, RUDINA 34; rođ. 16.12.1981; OIB: 79911094516; M Zamjenik kandidata: TOMI FABIJANOVIĆ; BOL, UZ POLJANU 13; rođ. 11.05.1979; OIB: 93685373287; M Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE Predlagatelj: Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLSHRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP ASHRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS PREDSJEDNIKOPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAOPĆINE BOL MORANA PETRANIĆ REPUBLIKA HRVATSKAOPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVOOPĆINE BOL KLASA: 021-01/13-01/49URBROJ: 2104/02-13-02/01BOL, 3. svibnja 2013. Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine BOL, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, utvrdilo je i prihvatilo PRAVOVALJANOM KANDIDATURU ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BOL Kandidat: TIHOMIR MARINKOVIĆ; BOL, UZ POTOK 19; rođ. 04.09.1955; OIB: 07518917952; M Zamjenik kandidata: MATE PETRIĆ; BOL, ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA 6; rođ. 20.07.1946; OIB: 96015739126; M Predlagatelj: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP PREDSJEDNIKOPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAOPĆINE BOL MORANA PETRANIĆ Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE REPUBLIKA HRVATSKAOPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVOOPĆINE BOLKLASA: 021-01/13-01/48URBROJ: 2104/02-13-02/01BOL, 3. svibnja 2013. Na temelju članka 22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine BOL, odlučujući o prijedlogu predlagatelja RITA NIŽETIĆ, MIRJANA NIŽETIĆ, FRANKA MARTINIĆ, utvrdilo je i prihvatilo PRAVOVALJANOM KANDIDATURU ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BOL Kandidat: IVICA ŠČEPANOVIĆ; BOL, GORNJA OBALA 6; rođ. 14.03.1963; OIB: 07702713739; M Zamjenica kandidata: TATJANA IVULIĆ ČOVIĆ; BOL, PODAN GLAVICE 1; rođ. 15.08.1979; OIB: 89319723277; Ž KANDIDAT GRUPE BIRAČA PREDSJEDNIKOPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAOPĆINE BOL MORANA PETRANIĆ Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE REPUBLIKA HRVATSKAOPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVOOPĆINE BOL KLASA: 021-01/13-01/55URBROJ: 104/02/13-02/01BOL, 3. svibnja 2013. Na temelju članka 23. i čl. 25. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine BOL, sastavilo je Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BOL Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE 1. Kandidat: DORO ADULMAR KANDIDAT GRUPE BIRAČA Zamjenik kandidata: DINKO KARNINČIĆ 2. Kandidat: MATKO BAKOVIĆ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS Zamjenik kandidata: TOMI FABIJANOVIĆ 3. Kandidat: TIHOMIR MARINKOVIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP Zamjenik kandidata: MATE PETRIĆ 4. Kandidat: IVICA ŠČEPANOVIĆ KANDIDAT GRUPE BIRAČA Zamjenica kandidata: TATJANA IVULIĆ ČOVIĆ PREDSJEDNIKOPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVAOPĆINE BOL MORANA PETRANIĆ Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Skip to content