Javne rasprava o Izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja Sv. Lucija na Bolu

Javne rasprava o Izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja Sv. Lucija na Bolu
29. lipnja, 2023. u 15:07:51

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) nositelj izrade objavljuje novu

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU

IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

GROBLJA SV. LUCIJA NA BOLU

Javni uvid u ID UPU groblja Sv. Lucije traje od 10. srpnja 2023. do 18. srpnja 2023. godine.

Prijedlog ID UPU-a groblja Sv. Lucija, zajedno sa obrazloženjem prijedloga plana, sažetkom za javnost i odredbama za provođenje će biti izložen svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati u Domu kulture, na adresi Frane Radića 18, Bol.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera navedenih u prijedlogu prostornog plana organizira se u srijedu, 12. srpnja 2023. godine u 09.30 sati u Domu kulture, na adresi Frane Radića 18, Bol.

Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku od 12. srpnja 2023. do 18. srpnja 2023.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Ova objava objavljuje se u dnevnom tisku, te na mrežnim stranicama Ministarstva i općine Bol.

Obavijest o javnoj raspravi dostavljena je i javnopravnim tijelima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu ID UPU Groblja Sv. Lucija.

Pročelnik

Stipe Karmelić

Tekstualni dio

ID UPU groblja sv. Lucije PP_Sažetak za javnost_ponovljena rasprava

ID UPU groblja sv. Lucije PP Obrazloženje_PP_ponovljena rasprava

ID UPU groblja sv. Lucije_Odredbe za provođenje_Integralni tekst_ponovljena rasprava

Grafički dio

1-PP Namjena

21_PP PROMET

22_PP ELEKTRO

23_PP VODA

24_PP ODVODNJA

31_PP NACIN GRADNJE

32_PP UVJETI GRADNJE

Izvješće o novoj javnoj raspravi

Izvješće o novoj javnoj raspravi, članak 102, 103

Skip to content