Javna rasprava o prijedlogu UPU Borak-Potočine

25. svibnja, 2018. u 9:24:25

Jedinstveni upravni odjel općine Bol objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela područja Borak-Potočine (zona Bluesun) i Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol za područje Borak- Potočine (zona Bluesun)…

alt

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Načelnika Klasa:350-01/18-01/66 , Urbroj:2104/18-02/37 od 15. svibnja 2018. o utvrđivanju „Prijedloga Urbanističkog plana uređenja dijela područja Borak-Potočine (zona Bluesun)“ i s tim u vezi „Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol za područje Borak- Potočine (zona Bluesun)“, Jedinstveni upravni odjel Općine Bol objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o

I. Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela područja Borak-Potočine (zona Bluesun)

II. Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol za područje Borak- Potočine (zona Bluesun)

  1. Za vrijeme trajanja javne rasprave, na javni uvid će se izložiti Prijedlozi planova i to prizemlju Doma kulture, Frane Radića 16, Bol.
  2. Javni uvid trajat će za plan pod točkom 1. trideset dana, od 25. svibnja do 26. lipnja 2018. godine, a za plan pod točkom 2. petnaest dana, od 25. svibnja do 11. lipnja 2018. godine
  3. Prijedlozi planova se mogu pogledati u navedenom razdoblju radnim danima od 09.00 do 14.00 sati.
  4. Javno izlaganje održat će se u petak, 08. lipnja 2018. u 11.00 sati za plan pod točkom 2, a u 11.30 sati za plan pod točkom 1. u prizemlju Doma kulture, Frane Radića 16, Bol
  5. Prijedlozi planova bit će objavljeni i na web stranici Općine Bol http://www.opcinabol.hr
  6. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedloge planova mogu se podnositi do dana isteka javnog uvida, prema rokovima iz točke 2. na adresu: Općina Bol, 21420 Bol, Uz pjacu 2 ili putem e-maila na adresu:stipe.karmelic@opcinabol.hr

Skip to content