Javna nabava – Uređenje plaža

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

 

Klasa: 363-01/17-01/181

Ur.broj: 2104/02-17-02/02

Bol, 08. rujna 2017. godine

Naručitelj, Općina Bol, Uz Pjacu 2, 21420 Bol, OIB: 88849172829, na temelju članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15), i članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik“ br. 8/2017), načelnik Općine Bol dana 08. rujna 2017. donosi:

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Naziv predmeta nabave: izrada idejnog rješenja za uređenja plaža potočine i borak.

Procijenjena vrijednost nabave: 130.000,00 KUNA.

Ovlašteni predstavnici naručitelja (ime, prezime, obveze i ovlasti):

  1. STIPE KARMELIĆ-predsjednik
  2. SVJETLANA BAKOVIĆ-član
  3. ALENKA KOJDIĆ-član

PODACI O PONUDITELJIMA:

  1. KOZINA projekti d.o.o., Vinkovačka 21, SPLIT
  2. INSTITUT IGH d.d., RC Split, Matice hrvatske 15, SPLIT
  3. IZGRADNJA PROJEKT d.o.o., Stjepana Radića 32, ŠIBENIK

Prilozi:

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Projektni zadatak – Plaža Borak

Projektni zadatak – Plaža Potočine

OPĆINA BOL

Načelnik:

Tihomir Marinković

Skip to content