Izvješće o pristupu informacijama

19. siječnja, 2017. u 20:52:47

Objavljujemo Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu za općinu Bol…

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu za općinu Bol u .PDF formatu možete preuzeti ovdje

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu za općinu Bol u .CSV formatu možete preuzeti ovdje

Skip to content