Izrada projektne dokumentacije – Šetnica

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/19-01/1

Ur.broj: 2104/02-19-02/02

Bol, 15. siječnja 2019. godine

Naručitelj, Općina Bol, Uz Pjacu 2, 21420 Bol, OIB: 88849172829, na temelju članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15), i članka 5. Pravilnika o provedbi postupakanabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik“ br. 9/2017), načelnik Općine Bol dana 15. siječnja 2019. donosi:

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Naziv predmeta nabave: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IDEJNOG, RAZRADBENOG I IZVEDBENOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA TE DIZAJNA SUSTAVA SIGNALIZACIJE I OZNAČAVANJA U PROSTORU GRADA I ŠETNICE PLAŽE ZLATNI RAT U BOLU.

Procijenjena vrijednost nabave: 197.000,00 KUNA.

Ovlašteni predstavnici naručitelja (ime, prezime, obveze i ovlasti):

1. STIPE KARMELIĆ-predsjednik

2. SVJETLANA BAKOVIĆ-član

3. ALENKA KOJDIĆ-član

PODACI O PONUDITELJIMA:

1. PULSAR ARHITEKTURA D.O.O., Bulićeva 4, Zagreb, OIB:95822642911

2. DIA POZITIVA d.o.o. za projektiranje i usluge, IV Trnjanske Ledine 3, Zagreb, MB: 2285355, OIB: 88504041747

3. IZVAN OKVIRA d.o.o., Andrijevićeva 11, Zagreb, OIB:65328512236, MB:02206633

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude – Obrazac 3

Ponudbeni list – Obrazac 4

OPĆINA BOL

Načelnik:

Tihomir Marinković

Skip to content