Izrada projektne dokumentacije – Šetnica

alt
20. siječnja, 2019. u 16:22:45

alt

Načelnik općine Bol 15.siječnja 2019. godine donosi Odluku o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti izrade projektne dokumentacije idejnog, razradbenog i izvedbenog arhitektonskog projekta te dizajn sustava signalizacije i označavanja u prostoru grada i šetnice plaže Zlatni rat u Bolu.

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/19-01/1

Ur.broj: 2104/02-19-02/02

Bol, 15. siječnja 2019. godine

Naručitelj, Općina Bol, Uz Pjacu 2, 21420 Bol, OIB: 88849172829, na temelju članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15), i članka 5. Pravilnika o provedbi postupakanabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik“ br. 9/2017), načelnik Općine Bol dana 15. siječnja 2019. donosi:

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Naziv predmeta nabave: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IDEJNOG, RAZRADBENOG I IZVEDBENOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA TE DIZAJNA SUSTAVA SIGNALIZACIJE I OZNAČAVANJA U PROSTORU GRADA I ŠETNICE PLAŽE ZLATNI RAT U BOLU.


Procijenjena vrijednost nabave: 197.000,00 KUNA.

Ovlašteni predstavnici naručitelja (ime, prezime, obveze i ovlasti):

1. STIPE KARMELIĆ-predsjednik

2. SVJETLANA BAKOVIĆ-član

3. ALENKA KOJDIĆ-član

PODACI O PONUDITELJIMA:

1. PULSAR ARHITEKTURA D.O.O., Bulićeva 4, Zagreb, OIB:95822642911

2. DIA POZITIVA d.o.o. za projektiranje i usluge, IV Trnjanske Ledine 3, Zagreb, MB: 2285355, OIB: 88504041747

3. IZVAN OKVIRA d.o.o., Andrijevićeva 11, Zagreb, OIB:65328512236, MB:02206633

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude – Obrazac 3

Ponudbeni list – Obrazac 4

OPĆINA BOL

Načelnik:

Tihomir Marinković

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL
Klasa: 363-01/19-01/1
Ur.broj: 2104/02-19-02/02
Bol, 15. siječnja 2019. godine
Naručitelj, Općina Bol, Uz Pjacu 2, 21420 Bol, OIB: 88849172829, na temelju članka 47.
Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15), i članka 5. Pravilnika
o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik“ br. 9/2017), načelnik
Općine Bol dana 15. siječnja 2019. donosi:
ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
Naziv predmeta nabave: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IDEJNOG,
RAZRADBENOG I IZVEDBENOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA TE DIZAJN
SUSTAVA SIGNALIZACIJE I OZNAČAVANJA U PROSTORU GRADA I ŠETNICE
PLAŽE ZLATNI RAT U BOLU.
Procijenjena vrijednost nabave: 197.000,00 KUNA.
Ovlašteni predstavnici naručitelja (ime, prezime, obveze i ovlasti):
1. STIPE KARMELIĆ-predsjednik
2. SVJETLANA BAKOVIĆ-član
3. ALENKA KOJDIĆ-član
PODACI O PONUDITELJIMA:
1. PULSAR ARHITEKTURA D.O.O., Bulićeva 4, Zagreb, OIB:95822642911
2. DIA POZITIVA d.o.o. za projektiranje i usluge, IV Trnjanske Ledine 3, Zagreb, MB:
2285355, OIB: 88504041747
3. IZVAN OKVIRA d.o.o., Andrijevićeva 11, Zagreb, OIB:65328512236,
MB:02206633
OPĆINA BOL
Načelnik:
Tihomir Marinković

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/19-01/1

Ur.broj: 2104/02-19-02/02

Bol, 15. siječnja 2019. godine

Naručitelj, Općina Bol, Uz Pjacu 2, 21420 Bol, OIB: 88849172829, na temelju članka 47.

Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15), i članka 5. Pravilnika

o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik“ br. 9/2017), načelnik

Općine Bol dana 15. siječnja 2019. donosi:

 

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Naziv predmeta nabave: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IDEJNOG,

RAZRADBENOG I IZVEDBENOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA TE DIZAJN

SUSTAVA SIGNALIZACIJE I OZNAČAVANJA U PROSTORU GRADA I ŠETNICE

PLAŽE ZLATNI RAT U BOLU.

 

Procijenjena vrijednost nabave: 197.000,00 KUNA.

Ovlašteni predstavnici naručitelja (ime, prezime, obveze i ovlasti):

1. STIPE KARMELIĆ-predsjednik

2. SVJETLANA BAKOVIĆ-član

3. ALENKA KOJDIĆ-član

PODACI O PONUDITELJIMA:

1. PULSAR ARHITEKTURA D.O.O., Bulićeva 4, Zagreb, OIB:95822642911

2. DIA POZITIVA d.o.o. za projektiranje i usluge, IV Trnjanske Ledine 3, Zagreb, MB:

2285355, OIB: 88504041747

3. IZVAN OKVIRA d.o.o., Andrijevićeva 11, Zagreb, OIB:65328512236,

MB:02206633

 

OPĆINA BOL

Načelnik:

 

Tihomir Marinković

Skip to content