Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Općina Bol nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Općine Bol koje se nalazi na adresi https://www.opcinabol.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica Općine Bol https://www.opcinabol.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

Nepristupačni sadržaji Razlog nepristupačnosti Alternative/preporuke
Fotografije Na fotografijama nedostaju odgovarajući opisi Trenutno ne postoji odgovarajuća alternativa, te je preporuka proširiti funkcionalnost sustava koji omogućuje unos odgovarajućih opisa za fotografije.
Datoteke Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem Ne postoji odgovarajuća alternativa tim datotekama, te je preporuka-prijedlog u najvećoj mogućoj mjeri učitavati datoteke u strojno čitljivom-obliku.
Slike Određene slike sadrže tekst a nisu logotip Trenutno ne postoji odgovarajuća alternativa, već se preporuča kreirati nove slike kojima bi se pridružio tekst koji bi pojasnio značenje istih.
Poveznice Dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise Postoji alternativa podcrtavanja poveznica putem sučelja u desnom gornjem kutu ekrana, a preporuka je proširiti funkcionalnost sustava kako bi se mogao unositi odgovarajući opis poveznica.
Kontrast Stranica sadrži greške kontrasta, te je potrebno Potrebno ispraviti greške kontrasta
Mogućnost povećanja fonta Stranica nema mogućnost povećanja i smanjenja fonta putem sučelja Potrebno implementirati navedeno
Struktura naslova Stranica u svim dijelovima ne prikazuje naslove u obliku h elementa Potrebno implementirati mogućnost
Struktura sadržaja Sadržaj nije usklađen prema strukturi da je odvojen oznakama header, section, footer, aside Potrebno razdvojiti i sortirati sadržaj prema strukturi

Općina Bol radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 01. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Bol.

Izjava je zadnji put preispitana 01. listopada 2020. Općina Bol redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Bol.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Općine Bol korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Uz pjacu 2, 21420 Bol

Tel: 021 635 114

E mail: info@opcinabol.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Skip to content