Izjava o javnoj nabavi

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11), Općina Bol da predstavnik naručitelja te s njim povezane osobe u odnosu iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi nisu u sukobu interesa te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Bol ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Sukladno zakonskoj obvezi ovaj popis se objavljuje na internetskoj stranici www.opcinabol.hr

Skip to content