Grabov rat

PRAVILNIK O RADU DRUŠTVA

Popis zakona, podzakonskih akata i pravilnika

Izvješće za potpore za 2020 godinu – Grabov rat d.o.o.

NATJEČAJI

Natječaj za cjelogodišnji zakup prava korištenja parkirnih mjesta (Mikrolokacija: Poljana)

Natječaji za zakup prava korištenja javnog wc-a Zlatni rat i Borak

Natječaj za cjelogodišnji zakup parkirnih mjesta Murvica

Natječaj  “Barkarijoli” 2022.

Natječaj rent a boat 2022.

Radni prijedlog natječaja za 2022. mikroparking Vrtić

NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA BRODICA NA MOTORNI POGON (“rent a boat”) ZA 2021. GODINU

NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SURADNJI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI BRODSKOG (“BARKARIJOLI”) TAXI – PRIJEVOZA, UKRCAJA/ISKRCAJA PUTNIKA (TURISTA I IZLETNIKA) “LUKA BOL” – “PLAŽA ZLATNI RAT” U 2021. GODINI

NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI “turistička taxi vožnja brodicom sa staklenim dnom za panoramsko razgledanje podmorja”

JAVNA NABAVA

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Plan nabave – osnovne i kratke upute

Plan javne nabave Društva za 2022.

Plan javne nabave Društva  za 2021.

Plan javne nabave Društva za 2021

Plan javne nabave Društva za 2020

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019

Registar ugovora javne nabave za 2019 godinu

OSNIVAČKI AKT

Izjava o osnivanju društva – prečišćeni tekst

FINANCIJSKI IZJEŠTAJI

2019.

bilanca 2019

RDIG 2019

Odluka-financijski izvještaj 2019

Odluka o uporabi dobiti za 2019 (2)

2018.

bilanca 2018

RDIG 2018

Bilješke 2018

Odluka 1 2018

Odluka 2 2018

2017.

BILANCA 2017

RDIG 2017

Bilješke 2017

Odluka I. 2017

Odluka II. 2017

ZAŠITA OSOBNIH PODATAKA

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka i pravo na pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Odluka o imenovanju službenika za informiranje društva

Obavijest o načinu ostvaravanja prava na pristup informacijama društva Grabov rat d.o.o.

Obrazac 3 Zahtjev za pravo na pristup

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Obrazac 3 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

GODIŠNJA IZVJEŠĆA – PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Skip to content