Dodjela stipendija 2018/2019

12. srpnja, 2019. u 11:33:57

Općina Bol objavljuje Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2018/2019…

Temeljem članka 12. Odluke o dodjeli novčane pomoći i novčanih nagrada učenicima i studentima („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 01/10 i 4/10) i članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol, broj 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18) načelnik Općine Bol dana 16. travnja 2019. godine donio je

O D L U K U

o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2018/2019

Članak 1.

Općina Bol za školsku/akademsku godinu 2018/2019 dodjeljuje novčanu pomoć slijedećim učenicima i studentima:

Novčana pomoć u iznosu od 4.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 4,50 do 5,00:

 1. Frano Marinković, Ante Starčevića 7, Bol
 2. Nina Kukoč, Iza Lože 5, Bol
 3. Helenka Marinković, Tina Ujevića 8, Bol
 4. Anđela Topalović, Zadarska ulica 6, Bol

Novčana pomoć u iznosu od 3.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena od 3,50 do 4,49:

 1. Marino Bodlović, Ante Radića 10, Bol
 2. Adrijana Vrsalović, Domovinskog rata 62, Bol
 3. Maja Karmelić, Novi put 20 A, Bol
 4. Stjepan Kraljević, Blato 9 A, Bol
 5. Paula Tomaš, David-cesta 49, Bol
 6. Petra Karmelić, Novi put 20, Bol
 7. Iva Jakšić, Tina Ujevića 3, Bol
 8. Jakov Krunić, Domovinskog rata 9, Bol
 9. Kristina Gojević, David cesta 10, Bol
 10. Ante Vrsalović, Domovinskog rata 62, Bol
 11. Ivana Marić, Murvica 22 A, Murvica, Bol
 12. Mia Petrić, Ruđera Boškovića 6 A, Bol
 13. Suzana Jakšić, Tina Ujevića 3, Bol
 14. Karmen Selak, Obala 16, Bol
 15. Ivana Šćepanović, Gornja Obala 6, Bol
 16. Lucijana Cvitanić, Gornje Podbarje 10, Bol
 17. Mirjana Soljačić, Račić 27, Bol
 18. Lovre Eterović, Frane Radića 5, Bol
 19. Nikola Brizić, Glavica 5, Bol
 20. Petar Teskera, David cesta 12, Bol
 21. Tea Bogunović, Rudina 12, Bol
 22. Maria Garbajs, Podan Glavice 1 B
 23. Mariana Karmelić, Ante Radića 1, Bol
 24. Ivana Radić, Domovinskog rata 66, Bol
 25. Tomislav Radić, Domovinskog rata 66, Bol
 26. Juraj Šćepanović, Gornja Obala 6, Bol
 27. Lorena Lalić, Stara Cesta 4, Bol
 28. Borna Jerčić, uz Gospojicu 14, Bol
 29. Katarina Džambas, Blato 12 A, Bol

Novčana pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna za redovne studente sa područja Općine Bol koji su prethodnu školsku ili akademsku godinu završili sa prosjekom ocjena do 3,49:

 1. Antonio Karmelić, Podan Glavice 4, Bol
 2. Stjepan Čulina, Blato 22, Bol
 3. Ante Teskera, David cesta 12, Bol
 4. Leona Kusanović, Hrvatskih domobrana 24 B, Bol
 5. Mikula Eterović, Frane Radića 5, Bol
 6. Ruža Jozić, David-cesta 15 A
 7. Franka Cvitanić, Gornje Podbarje 1, Bol
 8. Lovre Bodlović, Ante Radića 10, Bol
 9. Nora Bago, Loža 5, Bol
 10. Dora Tomić, Loža 4, Bol
 11. Marin Eterović, Gospojica 2, Bol

Novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna za srednjoškolce sa područja Općine Bol koji se školuju izvan općine u školskim programima kojih nema na području Općine Bol:

 1. Stela Marinković, Uz Poljanu 4, Bol
 2. Dora Marinković, Uz Poljanu 4, Bol
 3. Josipa Grubišić, Blato 12 A, Bol

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Klasa: 021-01/19-01/63

Ur. broj: 2104/02-19-02/02

Bol, 16. travnja 2019. godine

NAČELNIK OPĆINE BOL:

Tihomir Marinković

Skip to content