Poziv na 1. sjednicu vijeća u 2021.

Poziv na 1. sjednicu vijeća u 2021.
11. ožujka, 2021. u 15:01:22

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL
Klasa: 021-05/21-02/41
Ur.broj: 2104/21-02/01
Bol, 11. ožujka 2020. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 1/2021. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u četvrtak, 18. ožujka 2021. godine početkom u 17.30 sati u Domu kulture.
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:
A) Utvrđivanje kvoruma
B) Utvrđivanje dnevnog reda:
C) Primanje na znanje zapisnika sa 8/2020 sjednice vijeća
D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,
E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

1. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju Statuta općine Bol.
2. Rasprava i donošenje odluke o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja groblja Sv.Lucije na Bolu.
3. Rasprava i donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.
4. Rasprava i donošenje Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Bol.
5. Rasprava i donošenje odluke o prodaji 2/7 dijela čestice zemlje 2424/1 k.o. Bol.
6. Rasprava i donošenje odluke o kupnji nekretnina (Put u Murvici).
7. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o općim uvjetima parkiranja …(Ulica Gospe od sniga, Novi put).
8. Rasprava i donošenje zaključka na temelju molbe Nede Kraljević za postavljanje montažne kućice.
9. Rasprava i donošenje odluke na temelju molbe pekare Bol, za određivanje mjesta za prodaju putem kioska.(čest.zemlj.6/1 k.o. Bol).
10. Rasprava i donošenje odluke na temelju molbe Pere Nevistića, za prodaju putem kioska.
(čest.zemlj.896/3 k.o. Bol).

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća:
Matko Baković

Napomena: Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. sadrži 100 stranica odnosno 600 MB podataka, a Procjena rizika od velikih nesreća ima 120 stranica odnosno 650 MB. Uvid u oba dokumenata možete obaviti u uredu općine Bol.

Skip to content