Obavijest o određivanju granica pomorskog dobra

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-01/49

Ur.broj: 2104/17-02/02

Bol, 23. listopada 2017. godine


Predmet: OBAVIJEST

U svrhu boljeg upravljanja pomorskim dobrom, Općina Bol je pokrenula proceduru određivanja granica pomorskim dobrom od plaže Zlatni rat prema zapadu sve do granice sa općinom Nerežišća, tj. za područje Paklina - Drasin - Golubinja spilja - Vranina.

U tu svrhu je Splitsko-dalmatinska županija odobrila sufinanciranje izrade geodetsko elaborata za utvrđivanje prijedloga i za evidentiranje granica pomorskog dobra u iznosu od 20.000,00 kn.


Načelnik
Tihomir Marinković


alt


Original pogledajte OVDJE...