Dobrodošli na službene stranice općine Bol

Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš

Na temelju odredbi članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15) i članka 10. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 03/17), načelnik općine Bol donosi Odluku o sadržaju strateške studije utjecaja  Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol na okoliš...

Više...
 

Oglas: Javna raprava - luka Bol

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša oglašava javnu raspravu o Studiji o utjecaju na okoliš dogradnje luke Bol, otok Brač...

Više...
 

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata

Općina Bol raspisuje Natječaj za dodjelu novčane pomoći učenicima i studentima s područja Općine Bol...

Više...
 

Izvješće o pristupu informacijama

Objavljujemo Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu za općinu Bol...

Više...
 

Javna nabava-Potporni zid Sv.Lucija

altNaručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda za izgradnja zida put sv. Lucije u dužini od cca 25 metara...

Više...
 

Poziv na 7/2016 sjednicu vijeća općine Bol

Poziv vijećnicima općine Bol na 7/2016. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu 21. prosinca 2016. godine s početkom u 15.00 sati u uredu općine Bol.

Više...
 

Poziv na 6/2016 sjednicu vijeća općine Bol

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol (Sl.gl. Bol br.11/2014) pozivam vas na 6/2016. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak, 13. prosinca 2016. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Više...
 

Poziv na 5/2016 sjednicu vijeća općine Bol

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol (Sl.gl. Bol br.11/2014) pozivam vas na 5/2016. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u četvrtak 24. studenog 2016. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Više...
 

Odluka o izradi strateške procjene utjecaja na okoliš

Na temelju članka 63.Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15), u nastavku teksta: Zakon, i članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08), a sukladno odluci općinskog vijeća od 27. srpnja 2016. godine, Načelnik opdine Bol dana 02. studenog 2016. godine donosi ODLUKU o započinjanju i provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol.

Više...
 

Rješenje o biračkim odborima 2016

Izborno povjerenstvo X. izborne jedinice donijelo je Rješenje o imenovanju biračkih odbora na području Općine Bol...

Više...
 

Rješenje o biračkim mjestima 2016

Izborno povjerenstvo X. izborne jedinice donijelo je Rješenje o određivanju biračkih mjesta za Općinu Bol...

Više...
 

Poziv za natječaj

Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2017. godinu, sa područja kulture, odnosno sporta i tehničke kulture da do petka 23. rujna 2016. godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2017. godinu.

Više...
 

Dan općine Bol

Svim građanima, turistima i prijateljima općine Bol čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.

Na dobro von duošla Fjera!

Više...
 

Poziv na 4/2016 sjednicu vijeća općine Bol

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) i na temelju članka 70. i 71. Poslovnika vijeća općine Bol (Sl.gl. Bol br.11/2014) pozivam vas na 4/2016. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u srijedu, 27. srpnja 2016. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

Više...
 


Stranica 5 od 15