Dobrodošli na službene stranice općine Bol

Obavijest društva "Prijatelji životinja"

Objavljujemo dopis i informativni letak o obvezama skrbnika pasa koji nam je dostavilo društvo "Prijatelji životinja". Dopis i letak objavljujemo u cijelosti...

Više...
 

Obavijest i javni poziv-Porez na nekretnine

Općina Bol upućuje obavijest i javni poziv poreznim obveznicima prema Zakonu o lokalnim porezima, o prikupljanju podataka radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine da dostave podatke o poreznim obveznicima i nekretnini...

Više...
 

Javni poziv - Suci porotnici

altNačelnik Općine Bol dana 24. kolovoza 2017. godine upućuje javni poziv za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca - porotnika Općinskog suda u Splitu...

Više...
 

Natječaj za programe u kulturi i sportu

Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2018. godinu, sa područja kulture, odnosno sporta i tehničke kulture da do petka 15. rujna 2017. godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2018. godinu, te projekcije za 2019. i 2020. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima.

Više...
 

Poziv na 7. sjednicu vijeća u 2017.


Poziv vijećnicima općine Bol na 7. sjednicu vijeća općine Bol u 2017. godini, koja će se održati u utorak, 25. srpnja 2017. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

Više...
 

Poziv na 6. sjednicu vijeća u 2017.

Poziv vijećnicima općine Bol na 6. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak, 04. srpnja 2017. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

Više...
 

Poziv za konsituirajuću sjednicu Općine Bol


Po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske, predstojnik Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji upućuje poziv za Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Bol...

Više...
 

Rezultati izbora za općinskog Načelnika

Općinsko izborno povjerenstvo je donijelo finalne rezultate izbora za Načelnika općine Bol...

Više...
 

Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja


Na temelju članka 19. Odluke o javnim priznanjima Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol, br. 4/09, 7/09) i odluke Općinskog Načelnika Tihomira Marinkovića klasa: 022-01/17-01/8, ur.broj: 2104/02-17-02/01 od 02. lipnja 2017. godine, JUO Općine Bol dana 02. lipnja 2017. godine objavljuje Pozivni natječaj za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Bol za 2017. godinu...

Više...
 

Očitovanje Načelnika općine Bol

Prenosimo Očitovanje Načelnika općine Bol i Predsjednika Vijeća Turističke zajednice općine Bol g. Tihomira Marinkovića...

Više...
 

Javni poziv: Nerazvrstane ceste Put Zlatnog rata

Općina Bol objavljuje Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nerazvrstanom cestom Put Zlatnog rata o započinjanju postupka evidentiranja javne nerazvrstane ceste u k.o. Bol...

Više...
 

Obavijest o izradi prostornih planova

altNa temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13), nositelj izrade donosi Obavijest o izradi prostornih planova za općinu Bol...

Više...
 

Službeni rezultati izbora za općinu Bol


Donosimo finalne rezultate izbora za članove općinskog Vijeća općine Bol, te općinskog Načelnika, kao i Odluku o održavanju drugog kruga glasovanja u izboru za općinskog Načelnika općine Bol...

Više...
 

Rješenje o imenovanju biračkog odbora

Na osnovi članaka 42. i 43. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo općine Bol donosi Rješenje o imenovanju biračkog odbora...

Više...
 


Stranica 3 od 15