Dobrodošli na službene stranice općine Bol

Poziv na 13. sjednicu vijeća u 2018.

Poziv vijećnicima općine Bol na 13. sjednicu vijeća općine Bol u 2018. godini, koja će se održati u četvrtak, 20. prosinca 2018. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Više...
 

Poziv na 12. sjednicu vijeća u 2018.

Poziv vijećnicima općine Bol na 12. sjednicu vijeća općine Bol u 2018. godini, koja će se održati u ponedjeljak, 17. prosinca 2018. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Više...
 

Poziv na 11. sjednicu vijeća u 2018.


Poziv vijećnicima općine Bol na 11. sjednicu vijeća općine Bol u 2018. godini, koja će se održati i u utorak, 27. studenog 2018. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Više...
 

Odluka o uspostavi Registra imovine

Na temelju Uredbe o registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 55/11), načelnik općine Bol donosi Odluku o uspostavi Registra imovine Općine Bol...

Više...
 

Natječaj za program javnih potreba u kulturi 2019.

Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2019. godinu, sa područja kulture, odnosno sporta i tehničke kulture da do četvrtka 15. studenog 2018. godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2019. godinu, te projekcije za 2020. i 2021. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima.

Više...
 

Poziv na 10. sjednicu vijeća u 2018.


Poziv vijećnicima općine Bol na 10. sjednicu vijeća općine Bol u 2018. godini, koja će se održati u srijedu, 31. listopada 2018. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Više...
 

Izvješće o javnoj raspravi - Podbarje

Na temelju članka 102. stavak 3 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) objavljujemo izvješće o javnoj raspravi za dio Podbarja na mrežnim stranicama općine Bol i u informacijskom sustavu Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj...

Više...
 

Obavijest o izradi prostornih planova 09-2018

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) nositelj izrade donosi obavijest o izradi zajedničke odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol...

Više...
 

Prijedlog izmjena i dopuna UPU Podbarje

Donosimo Prijedlog izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Bol za dio Podbarje, i sa njim vezanog Prijedloga plana 5. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol...

Više...
 

Javna rasprava o prijedlogu UPU Podbarje

Jedinstveni upravni odjel Općine Bol kao Nositelj izrade objavljuje:Javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Bol za dio Podbarja i s tim u vezi 5. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bol...

Više...
 

Poziv na 9. sjednicu vijeća u 2018.

Poziv vijećnicima općine Bol na 9. sjednicu vijeća općine Bol u 2018. godini, koja će se održati u ponedjeljak, 17. rujna,2018. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

Više...
 

Poziv na 8. sjednicu vijeća u 2018.

Poziv vijećnicima općine Bol na 8. IZVANREDNU sjednicu vijeća općine Bol u 2018. godini, koja će se održati u srijedu, 12. rujna,2018. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

Više...
 

Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije - Zlatni rat

Općini Bol dodijeljena su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije razradbenog i izvedbenog arhitektonsko - urbanističkog projekta zahvata u prostoru plaže Zlatni rat u Bolu.

Više...
 

Izvjepće o Javnoj raspravi UPU Borak-Potočine

Objavljujemo Izvješće o Javnoj raspravi o Prijedlogu UPU dijela područja Borak - Potočine (zona Bluesun) i Prijedlogu izmjena i dopuna PPU općine Bol za područje Borak - Potočine(zona Bluesun)...

Više...
 


Stranica 3 od 19