Natječaj za stipendiranje učenika i studenata

Utorak, 14 Veljača 2017 01:52
| Ispis |

N A T J E Č A J

Za dodjelu novčane pomoći učenicima i studentima s područja Općine Bol

I.

Novčana pomoć se dodjeljuje u iznosu od :

Novčana pomoć se isplaćuje  jednokratno za prethodnu školsku/akademsku godinu.

 

II.

Uvjeti za prijavu na natječaj za dodjelu novčane pomoći:

a) Za dodjelu novčane pomoći općine Bol mogu se natjecati učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

-  da su državljani Republike Hrvatske,

-  da nisu stariji od 27 godina,

- da učenik ili student  ima prebivalište na području Općine Bol, i to najmanje posljednje 3 godina bez prekida

- da su redoviti učenici srednje škole koji se školuju izvan Općine Bol, u školskim programima kojih nema na području općine Bol.

b) Za dodjelu novčane pomoći općine Bol ne mogu se natjecati:

- đaci koji ponavljaju školsku godinu do kraja školovanja u Srednjoj školi,

- studenti koji ponavljaju akademsku godinu do kraja studiranja na istom fakultetu

-  apsolventi.

 

III.

Učenici i studenti koji su korisnici stipendije ili kredita po drugoj osnovi, mogu ostvariti pravo na novčanu pomoć Općine Bol.

 

IV.

Potrebna dokumentacija uz prijavu na natječaj za dodjelu novčane pomoći:

- preslike svjedodžbi o uspjehu u svim razredima srednje škole, za učenike i studente I. godine studija,

- prijepis ocjena od akademske godine 2015/2016 i presliku indeksa za studente viših godina studija,

- uvjerenje o upisu u školu, odnosno na visoko učilište, za školsku/akademsku godinu  2016/2017,

- potvrda o prebivalištu na području Općine Bol za podnositelja prijedloga iz koje će biti razvidno udovoljenje uvjetu o duljini prebivanja na području Općine Bol,

- preslika domovnice podnositelja prijave.

 

V.

Rok za podnošenje prijava je do 06. ožujka 2017. godine. Svu potrebnu dokumentaciju za natječaj dostaviti na adresu Općina Bol, Uz pjacu 2, Bol s naznakom »zamolba za dodjelu novčane pomoći«, do zaključno sa zadnjim danom  06. ožujka 2017. godine (ponedjeljak).

 

VI.

Jednokratna novčana nagrada se dodjeljuju u iznosu od :

 

VII.

Potrebna dokumentacija uz prijavu  za dodjelu novčane nagrade:

Srednjoškolci i završeni studenti dostavljaju dokaze o uspjehu (originalnu potvrdu ili ovjereni presliku svjedodžbe ili diplome, te broj tekućeg računa) Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bol.

 

VIII.

Novčane pomoći i nagrade srednjoškolcima i studentima se dodjeljuju bespovratno.

 

Bol, 08. veljače 2017. godine


Pročelnik općine Bol:

Stipe Karmelić