UPU Podbarje - grafički dio

Ponedjeljak, 29 Travanj 2019 11:52
| Ispis |Izmjene i dopune UPU Podbarje

 1. Korištenje i namjena površina

 2. Prometna i ulična mreža

 3. Prometna i ulična mreža 2

 4. Elektroenergetika

 5. Elektroenergetika 2

 6. Vodoopskrba

 7. Vodoopskrba 2

 8. Odvodnja otpadnih voda

 9. Odvodnja otpadnih voda 2

 10. Uvjeti korištenja i posebne mjere uređenja i zaštite

 11. Područja posebnih ograničenja

 12. Način gradnje

 13. Oblici korištenja

 14. Uvjeti gradnje

 15. Uvjeti gradnje 2