Javna nabava - Opskrba električnom energijom


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 363-01/19-01/81

Ur.broj: 2104/02-19-02/02

Bol, 25. travnja 2018. godine


Naručitelj, Općina Bol, Uz Pjacu 2, 21420 Bol, OIB: 88849172829, na temelju članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18), i članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik“ br. 9/2017), dana 25. travnja 2019. donosi:


ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI


Naziv predmeta nabave: *: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM.


Procijenjena vrijednost nabave: 199.000,00 KUNA.


Ovlašteni predstavnici naručitelja (ime, prezime, obveze i ovlasti):

1. STIPE KARMELIĆ-predsjednik

2. SVJETLANA BAKOVIĆ-član

3. ZDRAVKO BARTULOVIĆ-član


PODACI O PONUDITELJIMA:

1. RWE ENERGIJA d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

2. HEP - Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

3. EL-EN SOLUTIONS d.o.o., Planinska 13, 10000 Zagreb


Prilozi:
OPĆINA BOL

Načelnik:

Tihomir Marinković