Poziv na 3. sjednicu vijeća u 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska županija

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-02/16

Ur.broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 29. ožujka 2017. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 3/2017. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u petak 07. travnja 2017. godine s početkom u 20.00  sati u uredu općine Bol.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 2/2017 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

 

 1. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna općine Bol za 2016. godinu:financijski izvještaj prihoda i rashoda, bilješke uz financijsko izvješće, dugovanja i potraživanja, popis sudskih sporova.

 2. Rasprava i donošenje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja općine Bol za 2016.godinu.

 3. Rasprava o izvješću o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini.

 4. Rasprava o izvješću o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture u 2016.godine.

 5. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu za 2016. godinu KJP Grabov rat d.o.o.

 6. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2016. godinu Centra za kulturu općine Bol.

 7. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2016. godinu Dječjeg vrtića Mali princ.

 8. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2016. godinu za DVD-a Bol.

 9. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2016. godinu za Općinsku knjižnicu Hrvatska čitaonica Bol.

 10. Rasprava i donošenje zajedničke odluke o izradi III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bol i s time u vezi drugih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 „Ratac meštre Mijene“ i Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K 4

 11. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za komunalnu infrastrukturu na pomorskom dobru.

 12. Rasprava i donošenje odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Građenje i opremanje građevine vatrogasni dom u Bolu na Braču.

 13. Rasprava i donošenje odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Adaptacija i rekonstrukcija vrtića na Bolu“.

 14. Rasprava  i donošenje odluke o pristigloj molbi Jozić- Matić

 15. Rasprava o pristigloj molbi Alena Bošnjaka.

 

S poštovanjem !

Predsjednik vijeća

Doro Adulmar