Poziv na 2. sjednicu vijeća u 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-02/16
Ur.broj: 2104/02-17-02/01
Bol, 10. ožujka 2017. godine

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam vas na 2/2017. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u ponedjeljak 27. ožujka 2017. godine s početkom u 20.00  sati u uredu općine Bol.


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 7/2016 i  1/2017 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,


 1. Rasprava i donošenje odluke o zaštiti od buke

 2. Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka, nezavisnih lista…za 2017. godinu

 3. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

 4. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u općini Bol

 5. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Bol

 6. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o autotaxi prijevozu

 7. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o parkiranju na javnim parkiralištima općine Bol

 8. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva

 9. Rasprava i donošenje odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

 10. Primanje na znanje obavijesti načelnika o sukobu interesa.(kaffe bar Barka)

 11. Rasprava i očitovanje o zahtjevu za odobrenje rekonstrukcije i natkrivanje postojeće terase uz stambeno poslovnu zgradu Taverna Riva. (Balauštra)

 12. Rasprava i očitovanje o pristiglim molbama: Dražen Eterović za korištenje dva parkirna mjesta, Zdravko Bartulović i Robert Bošnjak za korištenje dva parkirna mjesta , Udruga za bolji Bol, za zaštitu stoljetnog bora na groblju.


S poštovanjem !


Predsjednik vijeća

Doro Adulmar