Objava izvješća o financiranju nezavisnog vijećnika


alt

Prema zahtjevu nezavisnog vijećnika općine Bol - Tomislava Marčića, a sukladno članku 26. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("NN br 24/11., 61/11., 27/13., 48/13.) u daljnjem tekstu Zakon o financiranju, objavljujemo dostavljene dokumente.

Prema Zakonu o financiranju objava je valjana ako je u trajanju od najmanje 30 dana.

Dokumenti u privitku su:

1. Program rada za mandatno razdoblje 2014-2017

2. Godišnji program rada za 2014.

3. Godišnji financijski plan za 2014.

4. Izjava o donacijama 2014. (polugodišnje)

5.Obrazac IZ-D za 2014.

6.Obrazac G-FIN-IZVJ za 2014.

7.Godišnji progam rada za 2015.

8. Godišnji financijski plan za 2015.

9. Izjava o donacijama 2014. (polugodišnje)

Tomislav Marčić,mag.oec
Domovinskog rata 46
Bol - Brač 1. Gin-Fin-izvj obrazac za 2015. godinu

2. Obrazac IZ-D za 2015 g.

3. Program rada za 2016. godinu

4. Financijski plan za 2016. godinu

Ažurirano: Petak, 12 Veljača 2016 14:59