Prijava za lokalne izbore 2013.


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINA BOL

Bol, 26. travnja 2013. godine

Na temelju odredbe članka 18. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine» broj 144/12), Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 11. travnja 2013. godine («Narodne novine» broj 44/13) i Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba i njihove zamjenike od 11. travnja 2013. godine («Narodne novine» broj 44/13) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bol donosi


O D L U K U

Prijedlozi lista kandidata za izbor članova Općinskog vijeća Općine Bol i očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature, te prijedlozi kandidatura i očitovanja kandidata i zamjenika kandidata o prihvaćanju kandidature za izbor općinskog načelnika Općine Bol podnose se Općinskom izbornom povjerenstvu u prostorijama Općine Bol, na adresi Uz pjacu 2 i to:

PONEDJELJAK, 29. travnja 2013. godine od 08.00 do 12.00 h

UTORAK, 30. travnja 2013. godine od 08.00 do 15.00 h

SRIJEDA, 1. svibnja 2013. godine od 10.00 do 12.00 h

ČETVRTAK, 2. svibnja 2013. godine od 8.00 do 16.00 h


OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE BOL

Predsjednica: Morana Petranić