Natječaj - Stipendiranje učenika i studenata 2020.

Utorak, 25 Veljača 2020 09:58
| Ispis |

NATJEČAJ

Za dodjelu novčane pomoći učenicima i studentima s područja Općine Bol


I.

Novčana pomoć se dodjeljuje u iznosu od :


Novčana pomoć se isplaćuje jednokratno za prethodnu školsku/akademsku godinu.


II.

Uvjeti za prijavu na natječaj za dodjelu novčane pomoći:


a) Za dodjelu novčane pomoći općine Bol mogu se natjecati učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da nisu stariji od 27 godina,

- da učenik ili student ima prebivalište na području Općine Bol, i to najmanje posljednje 3 godina bez prekida

- da su redoviti učenici srednje škole koji se školuju izvan Općine Bol, u školskim programima kojih nema na području općine Bol.


b) Za dodjelu novčane pomoći općine Bol ne mogu se natjecati:

- đaci koji ponavljaju školsku godinu do kraja školovanja u Srednjoj školi,

- studenti koji ponavljaju akademsku godinu do kraja studiranja na istom fakultetu,

- apsolventi.


III.

Učenici i studenti koji su korisnici stipendije ili kredita po drugoj osnovi, mogu ostvariti pravo na novčanu pomoć Općine Bol.


IV.

Potrebna dokumentacija uz prijavu na natječaj za dodjelu novčane pomoći:


- preslike svjedodžbi o uspjehu u svim razredima srednje škole, za učenike i studente I. godine studija,

- prijepis ocjena od akademske godine 2018/2019 i presliku indeksa za studente viših godina studija,

- uvjerenje o upisu u školu, odnosno na visoko učilište, za školsku/akademsku godinu 2019/2020,

- potvrda o prebivalištu na području Općine Bol za podnositelja prijedloga iz koje će biti razvidno udovoljenje uvjetu o duljini prebivanja na području Općine Bol,

- preslika domovnice podnositelja prijave,

- broj tekućeg računa.


V.

Rok za podnošenje prijava je do petka 27. ožujka 2020. godine. Svu potrebnu dokumentaciju za natječaj dostaviti na adresu Općina Bol, Uz pjacu 2, Bol s naznakom »zamolba za dodjelu novčane pomoći«, do zaključno sa zadnjim danom 27. ožujka 2020. godine (petak).


VI.

Jednokratna novčana nagrada se dodjeljuju u iznosu od :


VII.

Potrebna dokumentacija uz prijavu za dodjelu novčane nagrade:


Srednjoškolci i završeni studenti dostavljaju dokaze o uspjehu (originalnu potvrdu ili ovjereni presliku svjedodžbe ili diplome, te broj tekućeg računa) Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bol.


VIII.

Novčane pomoći i nagrade srednjoškolcima i studentima se dodjeljuju bespovratno.


Bol, dana 24. veljače 2020. godine


Pročelnik:

Stipe Karmelić