Prijedlog izmjena i dopuna UPU Podbarje

Četvrtak, 27 Rujan 2018 02:25
| Ispis |


alt


Prijedlog izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Bol za dio Podbarje

Prijedlog plana 5. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol