Plan gospodarenja otpadom - Poziv


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Uz pjacu 2, 21 420 Bol

tel./fax: (021) 635-114; 635-044

KLASA:363-0318-01/86

URBROJ: 2104-18/05

U Bolu,27. travnja 2018.


Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o prvu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Općina Bol, objavljuje


P O Z I V

zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja

na Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Bol


Općina Bol objavljuje Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Bol  te poziva zainteresiranu javnost da se uključi u izradu općeg akta. Savjetovanje s javnošću provest će se u trajanju od 30 dana u razdoblju od 01. svibnja 2018 do 01. lipnja 2018.. godine.

Za dostavu prijedloga i mišljenja koristi se isključivo priloženi obrazac. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem pošte na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21420 Bol.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Bol: http://www.opcinabol.hr

Na temelju predloženog teksta Plana i pristiglih prijedloga i mišljenja, formulirat će se konačni tekst Plana gospodarenja otpadom Općine Bol.


Prilog obavijesti čine:

- Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Bol,

- Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta,

- Obrazac za dostavu prijedloga i mišljenja.


Pročelnik:

Stipe Karmelić