Obavijest o izradi idejnog rješenja plažaREPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 400-02/17-01/77

Ur.broj: 2104/17-02/02

Bol, 24. studeni 2017. godine


Općina Bol je naručila izradu udejnog rješenja uređenja plaža Potočine i Borak, koje će poslužiti za izradu Urbanističkog plana uređenja tog područja.

Odlukom Župana o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2017. godinu namijenjenih uređenju, izgradnji i održavanju pomorskog dobra(Aktivnost - Projekti lokalne samouprave) od 07. lipnja 2017. godine(KLASA: 934-01/17-01/0025; UR.BROJ: 2181/1-06-01/07-17-0057) su raspoređena općini Bol sredstva u iznosu od 100.000,00 Kn (slovima: stotisućakuna) za sufinanciranje idejnog rješenja i izradu Urbanističkog plana uređenja plaže Potočine-Borak.


Načelnik općine Bol

Tihomir Marinković

alt