Izvješće o pristupu informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu za općinu Bol u .PDF formatu možete preuzeti ovdje...

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu za općinu Bol u .CSV formatu možete preuzeti ovdje...