Rješenje o imenovanju biračkih odbora

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 92/10, 23/13 i 143/13), ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, donosi

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE BOL

Rješenja sa listom imenovanih u biračke odbore pogledajte ovdje...