Dobrodošli na službene stranice općine Bol

Natječaj: Zakup poslovnog prostora

Jedinstveni upravni odjel Općine Bol objavljuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora - poslovni prostor-mali kiosk na „pješačkom otoku“ kod benzinske postaje...

Više...
 

Javna nabava: električna energija


Naručitelj, Općina Bol, donosi: ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI za  Predmet nabave: *: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM...

Više...
 

Poziv na 5/2014 sjednicu vijeća općine Bol

POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam Vas na 5/2014. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u ponedjeljak 7. srpnja 2014. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

Više...
 

Oglas za zaposlenje: Referent za financije i računovodstvo


Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, dana 01. srpnja 2014. godine raspisuje OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol, na određeno vrijeme,  za radno mjesto:
REFERENT ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljinog dopusta (zbog zamjene duže vrijeme odsutnog službenika), za puno radno vrijeme

Više...
 

Oglas: Korištenje javnih površina

Donosimo OGLAS za zaprimanje molbi za korištenje javnih površina na području općine Bol za 2014. godinu. Također donosimo i ODLUKU o korištenju javnih površina na području općine Bol.

Više...
 

Natječaj za obavljanje prijevoza putnika(vlak)

Objavljujemo javni natječaj za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom na području Općine Bol. Predmet javnog natječaja je obavljanje prijevoza putnika sa dva cestovna vlaka na području Općine Bol...

Više...
 

Poziv na 4/2014 sjednicu vijeća općine Bol

POZIV VIJEĆNICIMA OPĆINE BOL
Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01) pozivam Vas na 4/2014. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak 03. lipnja 2014. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

Više...
 

Oglas za turističko-kulturne manifestacije

Oglas za zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje u turističko-kulturnim manifestacijama za 2014. godinu.

Oglas se raspisuje za održavanje turističkih manifestacija iz članka 10. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.

Više...
 

Poziv na dostavu ponude - Zid ceste Sv.Lucija

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda

Rekonstrukcija potpornih zidova u ulici put Sv. Lucije sukladno građevinskom projektu izrađenom od tvrtke PGN projekt d.o.o. oznaka T. D. 14/13 od travnja 2013. godine. Potporni zidovi visine cca H= 4-5 m sa kontraforima predviđaju se sa južne strane ceste u dužini od cca 40 metara, diletacije se postavljaju svakih 8 metara, izmjena postojeće vodovodne cijevi u zoni zahvata.

Više...
 

Poziv na javnu raspravu

Upućujemo POZIV za javnu raspravu o Strategiji razvoja općine Bol za razdoblje od 2014. do 2020. koji će se održati u Galeriji Doma kulture, u ponedjeljak, 19. svibnja 2014.godine, sa početkom u 13.00 sati...


Više...
 

Poziv za iskaz interesa građana

Poziv za iskaz interesa građana po Programu povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Bol...

Više...
 

Rješenje o imenovanju biračkih odbora

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 92/10, 23/13 i 143/13), ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, donosi R J E Š E N J E O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE BOL...

Više...
 

Oglas za zaposlenje: Viši referent za financije i računovodstvo

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol objavljuje OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bol, na određeno vrijeme, za radno mjesto:

- VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Više...
 

Strategija razvoja općine Bol


Objavljujemo prijedlog strategije razvoja općine Bol kao temelj za javnu raspravu. Javna rasprava o prijedlogu strategije razvoja će se održžati oko 20. svibnja 2014. godine, o čemu će javnost biti na vrijeme obaviješštena.

Više...
 


Stranica 12 od 15