Dobrodošli na službene stranice općine Bol

Obavijest o određivanju granica pomorskog dobra

U svrhu boljeg upravljanja pomorskim dobrom, Općina Bol je pokrenula proceduru određivanja granica pomorskim dobrom od plaže Zlatni rat do granice sa općinom Nerežišća...

Više...
 

Poziv na 9. sjednicu vijeća u 2017.

Poziv vijećnicima općine Bol na 9. sjednicu vijeća općine Bol u 2017. godini, koja će se održati u petak, 13. listopada 2017. godine s početkom u 18.00 sati u uredu općine Bol.

Više...
 

Javna nabava - Uređenje plaža

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda za izradu idejnog rješenja za uređenja plaža Potočine i Borak...


Više...
 

Poziv na 8. sjednicu vijeća u 2017.

Poziv vijećnicima općine Bol na 8. sjednicu vijeća općine Bol u 2017. godini, koja će se održati u petak, 15. rujna 2017. godine s početkom u 19.00 sati u uredu općine Bol.

Više...
 

Obavijest društva "Prijatelji životinja"

Objavljujemo dopis i informativni letak o obvezama skrbnika pasa koji nam je dostavilo društvo "Prijatelji životinja". Dopis i letak objavljujemo u cijelosti...

Više...
 

Obavijest i javni poziv-Porez na nekretnine

Općina Bol upućuje obavijest i javni poziv poreznim obveznicima prema Zakonu o lokalnim porezima, o prikupljanju podataka radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine da dostave podatke o poreznim obveznicima i nekretnini...

Više...
 

Javni poziv - Suci porotnici

altNačelnik Općine Bol dana 24. kolovoza 2017. godine upućuje javni poziv za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca - porotnika Općinskog suda u Splitu...

Više...
 

Natječaj za programe u kulturi i sportu

Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2018. godinu, sa područja kulture, odnosno sporta i tehničke kulture da do petka 15. rujna 2017. godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2018. godinu, te projekcije za 2019. i 2020. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima.

Više...
 

Poziv na 7. sjednicu vijeća u 2017.


Poziv vijećnicima općine Bol na 7. sjednicu vijeća općine Bol u 2017. godini, koja će se održati u utorak, 25. srpnja 2017. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

Više...
 

Poziv na 6. sjednicu vijeća u 2017.

Poziv vijećnicima općine Bol na 6. sjednicu vijeća općine Bol, koja će se održati u utorak, 04. srpnja 2017. godine s početkom u 20.00 sati u uredu općine Bol.

Više...
 

Poziv za konsituirajuću sjednicu Općine Bol


Po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske, predstojnik Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji upućuje poziv za Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Bol...

Više...
 

Rezultati izbora za općinskog Načelnika

Općinsko izborno povjerenstvo je donijelo finalne rezultate izbora za Načelnika općine Bol...

Više...
 

Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja


Na temelju članka 19. Odluke o javnim priznanjima Općine Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol, br. 4/09, 7/09) i odluke Općinskog Načelnika Tihomira Marinkovića klasa: 022-01/17-01/8, ur.broj: 2104/02-17-02/01 od 02. lipnja 2017. godine, JUO Općine Bol dana 02. lipnja 2017. godine objavljuje Pozivni natječaj za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Bol za 2017. godinu...

Više...
 

Očitovanje Načelnika općine Bol

Prenosimo Očitovanje Načelnika općine Bol i Predsjednika Vijeća Turističke zajednice općine Bol g. Tihomira Marinkovića...

Više...
 


Stranica 2 od 14